Câu hỏi?
Kết quả thi tuyển viên chức 2013
[Câu hỏi của : Hằng Email: kittybaby832003@yahoo.com 28.8.2013 10:24]
Cho em hỏi khi nào có kết quả thi tuyển viên chức 2013? Khi có kết quả thì có đăng trên website không ạ?

Trả lời!
(4.9.2013 13:53)

       Em Hằng thân mến, thời gian cụ thể để công bố kết quả thi viên chức 2013 là chưa có, khi có kết quả thi tuyển sẽ được đăng tải trên website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và website của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước. Em thường xuyên theo dõi và cập nhật trên website để biết thông tin.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại /fax:  0651 6 250 667

Email: duongdaynongbhxhbinhphuoc@gmail.com

 

Số hiệu tài khoản

Đơn vị nhận tiền:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước


Thăm dò
Bạn truy cập vào Website BHXH Bình Phước với mục đích gì ?
 Tìm hiểu về BHXH, BHYT
 Đọc tin tức
 Liên hệ công tác
 Tìm hiểu về việc tuyển nhân sự
Kết quả  
Liên kết website